logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na warsztat Zarządzanie chaosem

20.01.2015
Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 1-3 lata na zajęcia warsztatowe dotyczące potrzeb dziecka, tego jak można je zaspokajać, ale także jak stawiać dziecku granice, jak zachęcać je do samodzielności, czy i jak je chwalić, a także czy stosować kary.

W trakcie warsztatów niezbędna będzie aktywność uczestników grupy, biorących udział w "burzach mózgów", pracach w parach, podgrupach, czasem też w odgrywaniu scenek i rysowaniu. Możliwość wspólnego uczestnictwa w zaplanowanych przez osoby prowadzące ćwiczeniach pozwala uświadomić sobie rodzicom wiele ważnych kwestii związanych z pozytywnym, opartym na szacunku do dziecka rodzicielstwem. W trakcie warsztatów ważne jest również korzystanie z własnych doświadczeń i dzielenie się nimi w grupie.

Warsztat rozpoczyna się 10 lutego.