logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

VIII ogólnopolska konferencja naukowa „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

06.05.2015
Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza na konferencję naukową "„Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”. Konferencja przeznaczona jest dla profesjonalistów mających kontakt z rodzinami z małymi dziećmi (do 6. roku życia) m.in. lekarzy, położnych, pielęgniarek, pracowników żłobków i przedszkoli, pracowników socjalnych, psychologów, asystentów rodzin oraz przedstawicieli władz centralnych, regionalnych i lokalnych odpowiedzialnych za politykę społeczną.

Konferencja odbędzie się 18 czerwca 2015 r. w  Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Organizatorami konferencji są: Fundacja Dzieci Niczyje oraz Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Więcej informacji i zgłoszenia na konferencję: www.edukacja.fdn.pl/konferencje/ostroznie-dziecko2015.php