logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

Szkolenie dot. prawnej ochrony dzieci - ponownie w ofercie szkoleń na zamówienie

10.02.2020

Do naszego stałego zespołu trenerskiego dołączyła właśnie Paulina Masłowska - aplikantka radcowska i absolwentka prawa, zwiększając tym samym nasze możliwości realizacji szkoleń na zamówienie o moduł pn. "Prawna ochrona dzieci doświadczających przemocy i wykorzystywania seksualnego", również poza Warszawą.

Paulina Masłowska związana jest z Fundacją od 2016 roku i w ramach współpracy także prowadziła różne formy szkoleniowe dla profesjonalistów, jednak przede wszystkim stacjonarnie, w ramach działalności naszych placówek. Aktualnie rozszerza swoje pole działań edukacyjnych - również w ramach tzw. szkoleń wyjazdowych.

Więcej o Paulinie: https://www.edukacja.fdds.pl/paulina-maslowska.html

Opis szkolenia dot. prawnej ochrony dzieci krzywdzonych: https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=9&fnd=&grupa=0&offset=1&sort=1&szkolenie=16139&tekst=16139#opisszkolenia

 

Zapraszamy do współpracy!