logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

Rekrutacja na 2-dniowe szkolenie: Przemoc rówieśnicza: profilaktyka, identyfikacja i interwencja, Warszawa, 2-3 lutego 2018

05.01.2018
Zapraszamy psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców, pracowników socjalnych i inne osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci, na 2-dniowe szkolenie w dniach 2-3.02.2018

"Przemoc rówieśnicza: profilaktyka, identyfikacja i interwencja."

Po szkoleniu uczestnicy:
- znają podstawowe pojęcia prawne z zakresu problematyki przemocy wobec dziecka;
- mają głębszą wiedzę na temat przemocy rówieśniczej zarówno w świecie realnym, jak i cyberprzestrzeni;
- wiedzą jak prowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci w oparciu o scenariusz „Przemoc rówieśnicza";
- znają zasady interwencji w sytuacjach przemocy rówieśniczej;
- potrafią rozpoznawać potrzeby dzieci uwikłanych w przemoc;
- wiedzą jak przygotować i realizować plany pomocy dzieciom.

W ramach szkolenia zapewniamy:
- realizację szkolenia, zgodnie z założeniami merytorycznymi;
- kawę, herbatę i słodki poczęstunek podczas przerw;
- obiad pierwszego i drugiego dnia szkolenia;
- materiały poszkoleniowe;
- imienne zaświadczenia, potwierdzające udział w szkoleniu.


Regularna cena: 390 zł netto + VAT
Przy zgłoszeniu do 08.01.2018 proponujemy dodatkowo rabat 7% od ceny regularnej.
Cena promocyjna: 362,70 zł netto + VAT

Więcej szczegółów