logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

Razem możemy więcej

23.07.2019

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę swoje działania edukacyjne kieruje zarówno do profesjonalistów, jak i rodziców/opiekunów oraz dzieci, a także społeczności i organizacji.

Jesteśmy przekonani, że edukacja w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci i uwrażliwianie na problem, może w znacznym stopniu przyczynić się do zmieniejszenia skali przemocy wobec dzieci.

Zapraszamy do wspólnych działań i współpracy!

 

Zachęcamy w szczególności do wspólnego promowania:

  • Standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach, gdzie przebywają dzieci, czego potwierdzeniem może być uzyskanie certyfikatu "Chronimy Dzieci" za pośrednictwem portalu www.chronimydzieci.pl;
  • obowiązku prawnego zgłaszania podejrzeń krzywdzenia dziecka (dot. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenia, wykorzystania seksualnego bezradności, wykorzystania seksualnego) przez każdego, kto ma wiarygodną informację - więcej na www.fdds.pl/reaguj i w materiałach informacyjnych do pobrania z zasobów platformy;
  • Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 oferującego wsparcie telefoniczne oraz online www.116111.pl dla dzieci, które poszukują zrozumienia i pomocy w różnego rodzaju trudnościach i kłopotach, a o którym więcej w naszych materiałach na platformie;
  • Telefonu dla Nauczycieli i Rodziców w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100, pod którym bezpłatnie można uzyskać informacje i wsparcie w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności w związku z przemocą w szkole czy w domu, wykorzystywaniem seksualnym, kontaktem z substancjami psychoaktywnymi, depresją i obniżonym nastrojem, czy myślami samobójczymi lub zaburzeniami odżywiania, o czym więcej na www.800100100.pl i plakacie;
  • oferty szkoleniowej, kierowanej do różnego rodzaju instytucji i organizacji, działających w obszarze profilaktyki, edukacji, zdrowia, a także opieki nad dziećmi i pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, dostępnej na platformie w bloku "Szkolenia na zamówienie".

 

O innych możliwościach wspólnego działania - na stronie Fundacji: https://fdds.pl/pomoz-new

 

Razem możemy więcej!