logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie: Chronimy dzieci cudzoziemskie w Polsce, Warszawa, 19-20 października 2017

29.09.2017
Informujemy, że zostały ostatnie miejsca na szkolenie prowadzone przez Annę Kawalską, Jolantę Zmarzlik pt. Chronimy dzieci cudzoziemskie w Polsce, Warszawa, 19-20 października 2017

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli/przedstawicielek organizacji pozarządowych, a także instytucji pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci (takich jak centra pomocy rodzinie, pogotowia opiekuńcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne).

Cel: przekazanie wiedzy na temat problemu krzywdzenia dzieci w kontekście uwarunkowań kulturowych, czynników ryzyka krzywdzenia oraz symptomów u dzieci doświadczających przemocy; zaprezentowanie narzędzi i metod prowadzenia zajęć profilaktycznych z matkami cudzoziemskimi na temat wychowywania bez przemocy oraz z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską w obszarze profilaktyki krzywdzenia oraz przemocy rówieśniczej.

Termin: 19 - 20 października 2017 r.

Miejsce: Warszawa

UWAGA! Organizatorzy zwracają koszty podróży i noclegu. 

Więcej szczegółów