logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

Ostatnie wolne miejsca na szkoleniach train-the-trainers

3.11.2014

Zapraszamy do udziału w listopadowych szkoleniach trenerskie dla profesjonalistów:
- „Już wiem, co zrobić!” (15-16.XI)
- „Być mamą” (28-30.XI)

 

- „Już wiem, co zrobić!” (15-16.XI) – przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym z dziećmi w wieku 6 – 9 lat i ich rodzicami

- „Być mamą” (28-30.XI) – przygotowujące do pracy z mamami oczekującymi na dziecko i/lub z małymi dziećmi do 1 r.ż., a dotyczące opieki i wychowania

Szkolenia prowadzone są w formie train-the-trainers z wykorzystaniem aktywnych form pracy, podczas których uczestnicy mają możliwość wykorzystania swojego osobistego, ale także zawodowego doświadczenia. Głównym celem szkoleń jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia cyklu zajęć edukacyjnych z określoną grupą. Podczas szkolenia poza treściami merytorycznymi uczestnicy nabywają także ogólną wiedzę na temat procesu grupowego, a także umiejętności reagowania na trudne sytuacje i motywowania rodziców/dzieci do współpracy.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymuje gotowe scenariusze zajęć oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wraz z informacją o przygotowaniu do realizacji zajęć według danego scenariusza.
Udział w szkoleniu jest odpłatny.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Fundacji: http://fdn.pl/kalendarium-aktualnie-realizowanych-szkolen