logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

Nowe szkolenia dot. Standardów Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem

21.02.2020

Zapraszamy do zapoznania się z nową propozycją szkoleń dotyczących systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci w placówce/organizacji. Proponowane moduły dotyczą praktycznego zastosowania rekomendowanych przez nas Standardów Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem oraz Polityki ochrony dzieci.

 

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w placówkach działających na rzecz dzieci.

W ramach wprowadzonych przez nas i rekomendowanych Standardów Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem - stworzenie i wprowadzenie w placówce/organizacji wewnętrznej Polityki ochrony dzieci jest podstawowym założeniem i standardem.

Więcej informacji o Standardach dostępnych jest na dedykowanemu programowi Chronimy Dzieci portalowi: https://chronimydzieci.pl/

 

W ramach oferty szkoleń na zamówienie proponujemy natomiast dwa nowe moduły:

- szkolenie wprowadzające w ideę systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce oraz wdrażania Standardów i tworzenia wewnętrznej Polityki - pn. "Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem - systemowe rozwiązania w placówce"

- oraz warsztat skupiający się na budowaniu dokumentu Polityki oraz zasadach jego wdrażania i stosowania w placówce, z uwzględnieniem tworzenia konkretnych procedur, zapisów oraz obowiązujących podstaw prawnych - pn. "Polityka ochrony dzieci w placówce" (to zmodyfikowana wersja dotychczas realizowanego modułu pod taką samą nazwą).

 

Więcej szczegółów na temat powyższych szkoleń oraz możliwości wspólnej organizacji - dostępnych jest w ofercie "Szkoleń na zamówienie".

Przejdź do oferty >>

Zobacz opis modułów dot. standardów ochrony dzieci i Polityki w placówce >>

I/lub skontaktuj się z Marią Szczypińską mailowo, pisząc na adres:  maria.szczypinska[at]fdds.pl