logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Nasi eksperci

Maciej Chodorek

kolko-postac-sSocjolog, psychoterapeuta. Ukończył socjologię oraz kurs przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a następnie czteroletnie Studium Terapii Rodziny organizowane przy Stowarzyszeniu OPTA oraz studia podyplomowe na kierunku Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia prowadzone przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych Pedagogium. Obecnie uczestniczy w szkoleniu z zakresu psychoterapii dorosłych w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii, zorganizowanym przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest członkiem – kandydatem tegoż Towarzystwa. Przez ponad dziesięć lat związany był z jedną z warszawskich poradni specjalistycznych, gdzie prowadził głównie psychoterapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży.

Obecnie pracuje przede wszystkim z rodzicami, szczególnie ojcami, dla których prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje wychowawcze, warsztaty, grupy wsparciowo - terapeutyczne, spotkania edukacyjne. Posiada również doświadczenie w pracy z ojcami uchodźcami, przebywającymi w ośrodkach dla cudzoziemców. Ponadto szkoli profesjonalistów, szczególnie w tematyce związanej z ojcostwem oraz pracą z ojcami.

 Prowadzone szkolenia:

- Być sobą - być ojcem.