logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

Konkurs "Mam prawo" - czas na sprawozdania!

12.11.2019

Przypominamy, że wydłużyliśmy termin składania sprawozdań z realizacji inicjatyw(y) w ramach konkursu dla warszawskich placówek pn. "Mam prawo" - do 15 listopada. Przeprowadzone działania należy sprawozdać na stosownym formularzu.

Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 36 inicjatyw. Czas na realizację kończy się w dniu 15 listopada, kiedy również mija termin przyjmowania przez nas sprawozdań. Zgłoszenia rozpatrywane będą w konkursie wyłącznie złożone w komplecie (zgłoszenie + sprawozdanie + dokumentacja fotograficzna)!

Wyniki konkursu ogłosimy 20 listopada w Dniu Praw Dziecka.

 

Więcej informacji i niezbędne dokumenty (w tym również forularz sprawozdania) dostępne są pod linkiem: https://www.edukacja.fdds.pl/konkurs-dla-warszawskich-placowek.html

PS. W odpowiedzi na pojawiające się pytania, uprzejmie przypominamy, że do sprawozdania nie dołączają Państwo zgód (oryginałów, kopii) uczestników/realizatorów inicjatyw. To pozostaje w dokumentacji placówki. A Państwo, zgłaszając inicjatywę do konkursu, akceptują Regulamin konkursu, który zawiera zapis, że:

"(...) Zapewniają także, iż przekazane przez nich w zgłoszeniu dane osobowe członków zespołu, a w sprawozdaniu dokumentacja wizualna (wizerunek) - zostały pozyskane i przekazane za zgodą osób, których dane (w tym wizerunek) dotyczą (a w przypadku dzieci – za pisemną zgodą ich rodziców)."