logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

AKTUALNOŚCI

Wyniki w konkursie "Mam prawo"

20.11.2019

W dniu dzisiejszym - przy okazji Międzynarodowego i Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka - miały zostać ogłoszone wyniki konkursu "Mam prawo". Niestety, przez splot róznych okoliczności, zmuszeni jesteśmy wydłużyć czas na weryfikację i ocenę nadesłanych inicjatyw. Zwycięskie placówki wyłonione i ogłoszone zostaną w przyszłym tygodniu - nie później niż do 30 listopada.

Za zaistniałą zmianę przepraszamy!

Konkurs "Mam prawo" realizowany jest w ramach zadania publicznego pod nazwą "Ochrona dzieci przed przemocą - kształtowanie postaw społecznych braku przyzwolenia na przemoc wobec dzieci i gotowości reagowania w sytuacji zagrożenia dziecka", współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Adresowany był do warszawskich publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych, opiekuńczych, bibliotek, świetlic, domów kultury oraz organizacji pozarządowych.

Zadaniem placówki, biorącej udział w placówce było:

  1. wytypowanie/zbudowanie zespołu, składającego się z dzieci/młodzieży oraz pracownika/pracowników placówki (obligatoryjnie) oraz rodziców/opiekunów dzieci (fakultatywnie), który będzie organizatorem przedsięwzięcia/wydarzenia edukacyjnego dla dzieci (np. zajęć, przedstawienia, gazetki, apelu, konkursów, dystrybucji materiałów informacyjnych itp.);

  2. zgłoszenie inicjatywy - do 31 października;

  3. zrealizowanie inicjatywy edukacyjnej dla dzieci i jej udokumentowanie (fotograficzne);

  4. sprawozdanie z realizacji - do 15 listopada.

 

Ostatecznie ocenie poddane zostaną inicjatywy 35 placówek. Spośród nich wyłoniona i nagrodzona główną nagrodą zostanie jedna, a wyróżnione dodatkowo jeszcze dwie, które w ocenie Kapituły Konkursowej zostaną uznane za najlepsze.

 

Więcej szczegółów - w Regulaminie konkursu (pobierz>>)