logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Nasi eksperci

Katarzyna Seidel

Katarzyna-Seidel-150pxSocjolog, trener, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, studentka prawa na Uniwersytecie SWPS. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę koordynatorka programu certyfikacji placówek oświatowych i opiekuńczych spełniających standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem - Chronimy Dzieci. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills oraz FDDS. Autorka scenariuszy zajęć profilaktycznych dla dzieci i warsztatów dla rodziców z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim jako wykładowca i z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli - ORKE - jako trener.


Prowadzone szkolenia:

- Polityka ochrony dzieci w placówce
- Proste rozmowy na trudne tematy. Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku 4-9 lat nt. przemocy i wykorzystywania seksualnego
- Proste rozmowy na trudne tematy. Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku 10-12 lat nt. przemocy i wykorzystywania seksualnego
- Proste rozmowy na trudne tematy. Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne dla rodziców dzieci w wieku 4-9 lat nt. przemocy i wykorzystywania seksualnego