logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Artykuły

Jolanta Zmarzlik

jolanta-zmarzlik-kolko-szare-150pxAbsolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS.Prowadzone szkolenia:

- Identyfikacja przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka
- Interwencja w przypadku przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka
- Przesłuchanie dziecka w procedurze karnej - moduł podstawowy
- Przesłuchanie dziecka w procedurze karnej - moduł rozszerzony
- Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci - jak zorganizować przyjazne dzieciom miejsce przesłuchań
- Problem przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci