Topic outline

 • Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie-dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” to największe w Polsce wydarzenie na temat przeciwdziałania przemocy wobec małych dzieci do 6. r. ż., organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę od 2008 roku.
  Przejdź do rejestracji >>

  Ramowy program dostępny jest poniżej.
  9 czerwca (środa)

  9.00 - 10.45

  Sesja plenarna

   

  Jak mentalizacja może pomóc w pracy terapeutycznej z rodziną, Gerry Byrne, Anna Freud Centre, Oxford University

  10.45 - 11.00

  Przerwa

  11.00 - 12.30

  Sesje równoległe

   

  Konsekwencje pandemii dla zdrowia psychicznego rodziców i dzieci. Raport z najnowszych badań prowadzonych na Wydziale Psychologii UW.

  dr hab. Grażyna Kmita, dr hab. Małgorzata Gambin

  Modele współczesnego ojcostwa i aktualne wyzwania w pracy z ojcami

  Marta Bierca, Maciej Chodorek


  15.00-16.30

  Sesja plenarna

   

  Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce - rekonstrukcja codzienności, dr hab. Małgorzata Sikorska

  Jak zepsute zabawki. Uprzedmiotawianie i „naprawianie” dzieci w programach reality show, dr Anna Golus

  16.30 – 16.45

  Przerwa

  16.45 – 18.15

  Sesje równoległe

   

  „Moje ciało należy do mnie" - kształtowanie obrazu cielesności dziecka jako element profilaktyki krzywdzenia

  Marta Skierkowska

  Wypalenie rodzicielskie: przyczyny i konsekwencje, Dorota Szczygieł

  Stres i wypalenie u rodziców dzieci w spektrum autyzmu, Olga Ślepowrońska

  10 czerwca (czwartek)

  9.00 - 10.30

  Sesja plenarna

   

  Psychoterapia wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, Tessa Baradon, Anna Freud Center, University of Witwatersrand, Johanessburg

  10.30 - 10-45

  Przerwa

  10.45 - 12.15

  Sesje równoległe

   

  Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi? Dobre praktyki i doświadczenia Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjności

  Anna Nykiel, Agnieszka Pacyga-Łebek, Katarzyna Rojewska

   

  Systemowa analiza śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci (Serious Case Review) – dlaczego potrzebujemy jej w Polsce?


  15.00-16.30

  Sesja plenarna

   

  Jak dbać o siebie pomagając osobom w kryzysie?

  Natalia Sarata

  16.30 – 16.45

  Przerwa

  16.45 – 18.15

  Sesje równoległe

   

  „Wystarczająco dobry rodzic” w praktyce, czyli model systemowej oceny rodzicielskiej 

  Joanna Gorczowska

  Opieka okołoporodowa w czasie pandemii - czy mamy do czynienia z kryzysem?

  Magdalena Chrzan-Dętkoś, Joanna Pietrusiewicz, Anna Stolaś, Magda Winiarska-Smoczyńska, Urszula Kubicka-Kraszyńska

  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie konferencji.