logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Nasi eksperci

Alicja Budzyńska

ala-budzynska-sPsycholog, biegły sądowy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin, a także wydaje opinie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada rekomendacje PTP w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz psychologicznej oceny zeznań świadków.


Prowadzone szkolenia:

- Identyfikacja przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka
- Interwencja w przypadku przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka
- Przesłuchanie dziecka w procedurze karnej - moduł podstawowy
- Przesłuchanie dziecka w procedurze karnej - moduł rozszerzony
- Wysłuchanie dziecka w procedurze cywilnej - moduł podstawowy
- Wysłuchanie dziecka w procedurze cywilnej - moduł rozszerzony
- Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci - jak zorganizować przyjazne dzieciom miejsce przesłuchań
- Problem przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci