logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Ulotka
Adresaci: dzieci składające zeznania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych
Ulotka zawierająca podstawowe informacje na temat przesłuchania dzieci i młodzieży w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań.

Poradnik
Adresaci: 
dzieci składające zeznania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych
Poradnik skierowany jest do dzieci, które będą składać zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Opracowanie przegotowuje dzieci do udziału w przesłuchaniu prowadzonym w trybie art. 185a i 185b kpk.  Z poradnika dzieci dowiedzą się m. in. na czym polega zadanie świadka, jakie prawa i obowiązki posiada świadek, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami związanymi z byciem świadkiem. Ponadto w poradniku opisano jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, co się w nim dzieje i kogo można w nim spotkać będąc świadkiem.
Poradnik
Adresaci:
nastolatkowie składający zeznania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych
Poradnik skierowany jest do nastolatków, które będą składać zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Opracowanie przegotowuje nastolatków do udziału w przesłuchaniu prowadzonym w trybie art. 185a i 185b kpk.  Z poradnika nastolatkowie dowiedzą się min. na czym polega zadanie świadka, jakie prawa i obowiązki posiada świadek, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami związanymi z byciem świadkiem. Ponadto w poradniku opisano jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, co się w nim dzieje i kogo można w nim spotkać będąc świadkiem.

Film
Adresaci:
uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w realizacji zajęć "Gdzie jest Mimi?", poświęconych problemowi cyberprzemocy.

Ulotka
Adresaci:
młodzież, dzieci
Informacje dla dziecka-świadka dotyczące procedur sądowych.

Film
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", dotyczący osób, u których dzieci mogą szukać pomocy.

Film
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", dotyczący praw dziecka.

Film
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Materiał wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", dotyczący zagrożeń w internecie.

Film
Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", poświęcony rozpoznawaniu emocji.

Film
Adresaci:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Nie daj się", poświęcony podsumowaniu zajęć.