logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Nakład wyczerpany!
Materiały do zamówienia.

Adresaci: uczniowie klas II-IV szkół podstawowych.

Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.

Zeszyt ćwiczeń zawierający zadania dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele.
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".
Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież.
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".
Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele.
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".

Plakat
Adresaci:
dzieci, młodzież, nauczyciele.
Plakat informacyjny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - "Słowa leczą. Porozmawiajmy".

Poradnik
Adresaci: 
dzieci składające zeznania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych.
Poradnik skierowany jest do dzieci, które będą składać zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Opracowanie przegotowuje dzieci do udziału w przesłuchaniu prowadzonym w trybie art. 185a i 185b kpk.  Z poradnika dzieci dowiedzą się m. in. na czym polega zadanie świadka, jakie prawa i obowiązki posiada świadek, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami związanymi z byciem świadkiem. Ponadto w poradniku opisano jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, co się w nim dzieje i kogo można w nim spotkać będąc świadkiem.

Film
Adresaci: dzieci w wieku przeszkolnym.
Film animowany dla dzieci nt. zagrożeń Element kampanii społecznej GADKI nt. profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci - www.gadki.fdn.pl

Ulotka
Adresaci:
młodzież, dzieci.
Informacje dla dziecka-świadka dotyczące procedur sądowych.

Broszura
Adresaci: uczniowie klas I-VI szkół podstawowych.
Pakiet edukacyjny zawierający zadania dotyczące internetu i zasad bezpieczeństwa online.

Broszura
Adresaci: przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych.
Zeszyt ćwiczeń wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Necio. Zabawa w internet".