logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: rodzice
Materiały kampanii poświęconej przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Karty pracy dla dzieci mi.in. kolorowanka, puzzle, części ciała.
Adresaci: rodzice
Materiały kampanii poświęconej przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Plakat z pięcioma zasadami gotowy do samodzielnego wydruku.

Plakat
Adresaci:
profesjonaliści, rodzice
Plakat kampanii społecznej "Za drzwiami", apelującej o reagowanie w sytuacji krzywdzenia dzieci. Kwarantanna NIE izoluje o przemocy.

broszura
Adresaci: rodzice
Broszura dotycząca roli i możliwości rodziców w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Porusza m.in. temat problemu wykorzystania seksualnego dzieci – także ze wskazaniem na specyfikę problemu w internecie, sprawców, symptomy i szukanie pomocy w trudnych sytuacjach.

Plakat
Adresaci:
rodzice
Plakat zawiera podstawowe zasady budowania pozytywnej relacji dziecko - rodzic.

Poradnik
Adresat:
rodzice, nauczyciele, profesjonaliści
Kompendium przygotowane przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), dotyczące zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Ulotka
Adresaci:
rodzice małych dzieci
Ulotka zawiera informacje dotyczące powstawania bezpiecznego wzorca przywiązania u dziecka i tworzenia więzi dziecko-rodzic.

Film
Adresaci: dzieci przesłuchiwane w postępowaniu karnym
Animacje przygotowują dzieci do składania zeznań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci.
Film składa się z czterech krótkich części:
1. Jakie są prawa i obowiązki dziecka występującego w roli świadka?
2. Jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci?
3. Na czym polega składanie zeznań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci?
4. Co dzieje się po przesłuchaniu w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci?

Ulotka
Adresaci: dzieci składające zeznania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych
Ulotka zawierająca podstawowe informacje na temat przesłuchania dzieci i młodzieży w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań.

Poradnik
Adresaci: 
dzieci składające zeznania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych
Poradnik skierowany jest do dzieci, które będą składać zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Opracowanie przegotowuje dzieci do udziału w przesłuchaniu prowadzonym w trybie art. 185a i 185b kpk.  Z poradnika dzieci dowiedzą się m. in. na czym polega zadanie świadka, jakie prawa i obowiązki posiada świadek, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami związanymi z byciem świadkiem. Ponadto w poradniku opisano jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, co się w nim dzieje i kogo można w nim spotkać będąc świadkiem.