logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Nakład wyczerpany!
Zestaw materiałów do zamówienia
- max. 1 szt.
Adresaci: przedszkola, kluby malucha, szkoły podstawowe.
Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.
Pakiet edukacyjny zawierający scenariusze zajęć na temat internetu i zasad bezpieczeństwa online, przeznaczone dla dzieci w wieku 3 - 6 lat.

Poradnik
Adresaci:
dzieci składające zeznania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań, rodzice/opiekunowie, profesjonaliści przygotowujący dzieci do udziału w procedurach karnych.
Poradnik skierowany jest do dzieci, które będą składać zeznania w procesie karnym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Opracowanie przegotowuje dzieci do udziału w przesłuchaniu prowadzonym w trybie art. 185a i 185b kpk.  Z poradnika dziecko dowie się min. na czym polega zadanie świadka, jakie prawa i obowiązki posiada dziecko – świadek, jak poradzić sobie z trudnymi emocjami związanymi z byciem świadkiem. Ponadto w poradniku opisano jak wygląda Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, co się w nim dzieje i kogo można w nim spotkać będąc świadkiem.

Plik dźwiękowy (audiobajka)
Adresaci: przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych.
Nagranie bajki wykorzystywanej w trakcie realizacji zajęć "Necio. Zabawa w internet". Czyta Tomasz Kot.

Film
Adresaci:
przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych.
Bajka wraz z animacją wykorzystywana w trakcie zajęć "Necio. Zabawa w internet". Czyta Tomasz Kot.

Książka
Adresaci:
przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych.
Bajka dla dzieci, której celem jest przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w internecie.

Broszura
Adresaci: przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych.
Zeszyt ćwiczeń wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Necio. Zabawa w internet".

Piosenka
Adresaci:
przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych.
Piosenka wykorzystywana w trakcie realizacji zajęć "Necio. Zabawa w internet".

Podkład muzyczny
Adresaci:
przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych.
Podkład muzyczny do piosenki "Fajnie w internecie", wykorzystywanej w trakcie realizacji zajęć "Necio. Zabawa w internet".

Teledysk 
Adresaci: przedszkolaki, uczniowie klas 0-I szkół podstawowych.