logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: rodzice, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby.
Termin: 23.11.2017 r., godz. 10.00-13.00.
Miejsce: Kino Atlantic, ul. Chmielna 33, Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 3 godziny.
Cele: Budowanie świadomości na temat specyfiki problemu uwodzenia dzieci w internecie, skali zjawiska, zachowań typowych dla sprawców uwodzenia oraz sygnałów, które mogą wskazywać, że dziecko jest jego ofiarą. Omówienie sposobów rozmowy z dzieckiem na ważne tematy. Zastanowienie się, dlaczego warto pamiętać o potrzebach i emocjach dziecka oraz jak dostosować komunikat do fazy rozwojowej, a także, w jaki sposób etap rozwoju wpływa na postrzeganie przez dziecko siebie i otaczającej go rzeczywistości.
Adresaci: rodzice, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby.
Termin: 29.11.2017 r., godz. 11.00-13.00.
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, Białystok.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 2 godziny.
Cele: Budowanie świadomości na temat specyfiki problemu uwodzenia dzieci w internecie, skali zjawiska, zachowań typowych dla sprawców uwodzenia oraz sygnałów, które mogą wskazywać, że dziecko jest jego ofiarą. Omówienie sposobów rozmowy z dzieckiem na ważne tematy. Zastanowienie się, dlaczego warto pamiętać o potrzebach i emocjach dziecka oraz jak dostosować komunikat do fazy rozwojowej, a także, w jaki sposób etap rozwoju wpływa na postrzeganie przez dziecko siebie i otaczającej go rzeczywistości.
Adresaci: rodzice, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby.
Termin: 4.12.2017 r., godz. 11.00-14.00.
Miejsce: Kino Helios (Centrum Alfa), ul. Kołobrzeska 14C, Gdańsk.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 3 godziny.
Cele: Budowanie świadomości na temat specyfiki problemu uwodzenia dzieci w internecie, skali zjawiska, zachowań typowych dla sprawców uwodzenia oraz sygnałów, które mogą wskazywać, że dziecko jest jego ofiarą. Omówienie sposobów rozmowy z dzieckiem na ważne tematy. Zastanowienie się, dlaczego warto pamiętać o potrzebach i emocjach dziecka oraz jak dostosować komunikat do fazy rozwojowej, a także, w jaki sposób etap rozwoju wpływa na postrzeganie przez dziecko siebie i otaczającej go rzeczywistości.