logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Film
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Seksting" – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. 

Scenariusz zajęć
Adresaci:
młodzież w wieku 13-18 lat.
Czas trwania: 90 lub 135 minut.
Cel: poszerzenie wiedzy uczestników na temat sekstingu – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych.