logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Kurs e-learning
Cel:
przygotowanie profesjonalistów do diagnozy zagrożeń online, podejmowania udanych działań edukacyjnych oraz skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia problemu dotyczącego zagrożeń online.
Czas trwania: 180 minut.
Materiały do zamówienia - max. 20 szt. Warunek konieczny: placówki/instytucje warszawskie.
Ulotka
Adresaci: profesjonaliści
Ulotka dla profesjonalistów wyjaśniająca zagadnienie czynników ryzyka krzywdzenia dzieci.

Kurs e-learning
Cel: poznanie metod diagnozowania przemocy rówieśniczej i konstruowania działań pedagogicznych w oparciu o diagnozę.
Czas trwania: 180 minut.

Nakład wyczerpany!
Zestaw materiałów do zamówienia
- max. 1 szt.
Adresaci: przedszkola, kluby malucha, szkoły podstawowe.
Koszt: zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.
Pakiet edukacyjny zawierający scenariusze zajęć na temat internetu i zasad bezpieczeństwa online, przeznaczone dla dzieci w wieku 3 - 6 lat.

Kurs e-learning
Cel: przygotowanie profesjonalistów do stworzenia i wdrożenia dokumentu dostosowanego do specyfiki placówki.
Czas trwania: 120 minut.
Materiały do zamówienia - max. 3 szt. Warunek konieczny: placówki/instytucje warszawskie.
Plakat
Adresaci: profesjonaliści
Plakat dotyczący procedury interwencji w przypadku przywdzenia dzieci.

Materiały do zamówienia - max. 3 szt. Warunek konieczny: placówki/instytucje warszawskie.
Plakat
Adresaci:
profesjonaliści. 
Plakat poświęcony zmianie (od 13 lipca 2017) w kodeksie karnym dotyczącej obowiązku zawiadomienie policji lub prokuratury o poważnych przestępstwach wobec dzieci. Materiał przygotowany w ramach kampanii społecznej "Reaguj - to Twój prawny obowiązek!". Więcej informacji o kampanii: www.fdds.pl/reaguj

Kurs e-learning
Cel: kształcenie umiejętność rozpoznawania objawów krzywdzenia dziecka.
Czas trwania: 80 minut.
Kurs e-learning
Cel:
zapoznanie uczestników kursu ze standardami bezpieczeństwa szkoły w internecie.
Czas trwania: 45 minut.
Kurs e-learning
Cel:
rozwijanie umiejętności rozpoznawania objawów wykorzystywania seksualnego dziecka.
Czas trwania: 40 minut.