logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Scenariusz zajęć
Adresaci:
uczniowie gimnazjów.
Czas trwania: 45 minut.
Cel: poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu i komputera.

Film
Adresaci: uczniowie gimnazjów.
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć "Dzień z życia", poświęcony problemowi nadużywania internetu.

Film
Adresaci: uczniowie gimnazjów
Materiał filmowy wykorzystywany w trakcie realizacji zajęc "Dzień z życia", dotyczących problemu nadużywania internetu.