logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Ulotka
Adresaci:
babcie, dziadkowie
Broszura w formie listu poświęcona relacjom dziadkowie-wnuki i budowaniu wzajemnych więzi.