logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: żłobki, przedszkola (przedstawiciele warszawskich placówek: kierownicy, dyrektorzy, nauczyciele i opiekunki z przedszkoli i żłobków lub innych placówek, w których przebywają dzieci do 6 r.ż.
Termin: 7.10.2019 r., godz. 12:30 – 15:45
Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 4 godziny szkoleniowe, 0,5 dnia
Cel: przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla rodziców zwiększających ich kompetencje wychowawcze wg proponowanego scenariusza „Zamiast klapsa” - Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice?