logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele z przedszkoli i szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci.
Termin: 10.10.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi z zakresu przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci.