logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


LIMIT MIEJSC WYCZERPANY
Adresaci:
profesjonaliści mający kontakt z dziećmi – ofiarami przemocy: sędziowie, kuratorzy, prawnicy, pracownicy socjalni, psychologowie, terapeuci, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.
Termin: 1 października 2019 r.
Miejsce: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 9:30 - 15:00
Cel: omówienie konsekwencji doznania traumy w okresie dzieciństwa, przedstawienie dobrych praktyk w zakresie pomocy dzieciom z kraju i ze świata, zaprezentowanie standardów działania Centrum Pomocy Dzieciom, omówienie korzyści, wyzwań i skutecznych sposobów współpracy interdyscyplinarnej, zapoznanie z ofertą Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku.