logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy przedszkoli i szkół, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele szkolni, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci
Termin: 20.09.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Centrum Pomcy Dzieciom w Warszawie (Bielany).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego.