logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych: dyrektorzy, kierownicy i nauczyciele oraz opiekunowie ze szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci. Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 17.09.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Centrum Pomocy w Warszawie (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawa w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dziecka, wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu form krzywdzenia dziecka (przestępstwo, zagrożenie dobra dziecka) oraz wiedzę z zakresu procedur interwencyjnych związanych z krzywdzeniem dziecka (podejmowanie interwencji, udział w procedurach), rozwój umiejętności w zakresie podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dziecka.