logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Szkolenia na zamówienie
Adresaci: dyrektorzy/kierownicy i pracownicy szkół, żłobków, domów dziecka, przedszkoli, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków kolonijnych, klubów sportowych oraz innych placówek, w tym również hoteli i  pensjonatów, w których przebywają dzieci i młodzież.
Cel szkoleń: uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci, zapoznanie uczestników szkolenia ze Standardami Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem, wyposażenie w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci, a także rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci.