logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Szkolenia na zamówienie
Adresaci: dyrektorzy/kierownicy i pracownicy szkół, żłobków, domów dziecka, przedszkoli, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków kolonijnych, klubów sportowych oraz innych placówek, w których przebywają dzieci i młodzież, a także hoteli i pensjonatów.
Cel szkoleń: zapoznanie uczestników szkolenia ze Standardami Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci, a także rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci oraz uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci.