logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: Uczniowie w wieku 13-17 lat.
Termin: 23.05.2019.
Miejsce: cała Polska.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: trzy 80-minutowe sesje, 9:00-16:00.
Cele: promowanie pozytywnych zachowań online i pozytywnego wykorzystania nowych technologii (jako alternatywy do zachowań ryzykownych); wspieranie kreatywności, innowacyjności, sprawczości w obszarze nowych technologii i internetu; poszerzanie świadomości wokół zagrożeń online inspirowanie i motywowanie do działania.