logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Szkolenie zrealizowano.
Adresaci: adwokaci, radcowie prawni i prawnicy organizacji pozarządowych praktykujący w obszarze prawa karnego z całej Polski.
Termin: 16.12.2018 r.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 1 dzień, w godz. 8:30-18:00.
Cele: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej reprezentacji dziecka pokrzywdzonego.