logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Szkolenie zrealizowano.
Adresaci: prawnicy z całej Polski zainteresowani tematyką ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Termin: 7.12.2018 r., godz. 9:00-15:30.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 1 dzień.
Cele: pogłębienie wiedzy na temat prawnych oraz psychologicznych aspektów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.