logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


 – przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku 12-18 lat

Limit miejsc wyczerpany.

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, edukatorzy i profesjonaliści na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą z woj. mazowieckiego.
Termin: 17.10.2018, godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci i nastolatków w wieku 12-18 lat oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.