logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, coachowie, osoby pracujące z grupami (warsztaty, psychoedukacja, wsparcie), bądź chcące w przyszłości prowadzić grupy wsparcia dla ojców.
Termin zjazdu I: 13-14.10.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Termin zjazdu II: 20.10.2018 r., godz. 9.00-16.00, 21.10.2018 r., godz. 9.00-15.15.
Podejmując decyzję o wzięciu udziału w szkoleniu uczestnicy zobowiązują się być na całości.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 32 godziny szkoleniowe, 4 dni.
Cele: zapoznanie z pracą z grupami wsparcia i rozwoju dla ojców, doświadczenie tego co jest najważniejsze w ojcowskim spotkaniu, poszerzanie wiedzy na temat wspierania mężczyzn w budowaniu bliskich relacji z samym sobą, z partnerką i dziećmi.