logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, biegli psycholodzy, policjanci, psycholodzy i pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 25.09.2018 r.
Miejsce: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 9.30-15.30.
Cele: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; integracja specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz ochrony dzieci.