logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z rodzinami, pracownicy żłobków i przedszkoli, pracownicy socjalni, asystenci rodzin.
Termin: 19.09.2018 r.
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 9:00-16:50, 1 dzień.
Cele: zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu działania na rzecz "wystarczająco dobrego" rodzicielstwa, zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziców, przedstawienie innowacyjnych narzędzi zwiększających wiedze i kompetencje rodziców i profesjonalistów w obszarze ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w pracę z rodziną.