logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i dyrektorzy szkół.
Termin: 11.06.2018 r.
Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom, Przybyszewskiego 20/24. Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 9:30-13:15
Cele: przedstawienie roli różnych działań profilaktycznych w ochronie dzieci przed wykorzystaniem seksualnym; prezentacja rozwiązań i narzędzi pomocnych w prowadzeniu działań profilaktycznych w szkołach; promowanie narzędzi: www.edukacja.fdds.pl; przedstawienie oferty Centrum Pomocy Dzieciom (model pomocy interdyscyplinarnej); przedstawienie oferty Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom.