logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: asystenci rodziny, kuratorzy, pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele przedszkolni, położne, pielęgniarki, opiekunowie.
Termin: 9.06.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa, Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman, ul. Walecznych 59.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: poszerzenie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat znaczenia i roli ojca w rodzinie. Uwrażliwienie specjalistów na znaczenie relacji ojciec – dziecko, na różnych etapach rozwoju dziecka. Wsparcie profesjonalistów w temacie pomocy ojcom.