logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonaliści, pracujący w placówkach, w których przebywają dzieci.
Termin: 16-17.06.2018 r. (sobota-niedziela).
Miejsce: Warszawa, jedna z placówek FDDS - dokładny adres zostanie podany po zamknięciu rekrutacji.
Koszt: 390 zł netto + 23% VAT/VAT zw.
Uwaga! Za zgłoszenie się do 30 kwietnia proponujemy dodatkowy rabat 7% od podanej ceny. 
Czas trwania: 2 dni, tj. 16 godzin dydaktycznych + przerwy.
Cele: zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce, wyposażenie w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci oraz uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia wobec dzieci i przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych.