logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (13-17 lat).
Termin: 17.05.2018.
Miejsce: cała Polska.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 6 godzin.
Cele: organizacja Digital Youth Forum w szkole na podstawie relacji na żywo z DYF w Warszawie.