logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: adwokaci Izby Warszawskiej praktykujący w obszarze prawa karnego oraz zainteresowani wykonywaniem roli kuratora procesowego.
Termin: 7.04.2018 r.
Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom FDDS, ul. Przybyszewskiego 20/24, Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 1 dzień, w godzinach 9:00 - 18:00.
Cel: pogłębienie wiedzy na temat instytucji kuratora procesowego małoletniego pokrzywdzonego w zakresie uregulowań prawnych i psychologicznych aspektów reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz przygotowanie do pełnienia ww. roli w postępowaniu karnym.