logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Szkolenia na zamówienie
Adresaci: instytucje/organizacje działające w obszarze profilaktyki, edukacji, zdrowia, a także opieki nad dziećmi i pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
Cel szkoleń: podniesienie wiedzy i kompetencji profesjonalistów nt. problemu krzywdzenia dzieci, możliwości przeciwdziałania krzywdzeniu i pomocy dzieciom doznającym krzywdzenia oraz promowanie Standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także wsparcie rodziców/opiekunów dzieci na róznym etapie ich rozwoju.
Proponowane moduły szkoleniowe zostały pogrupowane w bloki tematyczne, opisane poniżej. Opisy poszczególnych szkoleń dostępne są po rozwinięciu kategorii  przyciskiem "więcej".