logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Plakat
Adresaci: dzieci.
Plakat zawierający umowę dzieci z rodzicami na temat zasad korzystania z internetu.