logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Scenariusz zajęć
Adresaci:
zajęcia przeznaczone są dla młodzieży w wieku 12–15 lat.
Czas trwania: 45 min.
Cel: zapoznanie uczestników ze zjawiskiem uwodzenia online, przekazanie wiedzy na temat sposobów weryfikowania kontaktów online, zachęcenie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach.