logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Scenariusz zajęć
Adresaci:
zajęcia przeznaczone są dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mogą być realizowane np. przy okazji wywiadówek.
Czas trwania: 30 min.
Cel: uwrażliwienie rodziców na problem uwodzenia dzieci w internecie. Przedstawienie specyfiki zjawiska i uświadomienie rodzicom ich roli w ochronie dzieci przed uwodzeniem online.