logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Scenariusz zajęć
Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-18 lat
Czas trwania: 90 minut (2 x 45 min).
Cel: uświadomienie uczniom, jakie wartości są ważne w bliskich związkach między dwojgiem ludzi oraz skąd mogą czerpać rzetelną wiedzę na ten temat. Uczestnicy dowiedzą się w jakim celu są tworzone materiały pornograficzne oraz o tym, że nie są właściwym źródłem wiedzy o seksualności, a oglądanie ich może negatywnie wpływać na funkcjonowanie człowieka.