logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: przedstawiciele/przedstawicielki organizacji pozarządowych, a także instytucji pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci (takich jak centra pomocy rodzinie, pogotowia opiekuńcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne).
Termin: 19-20.10.2017 r., godz. 9.30-16.45.   
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cele: przekazanie wiedzy na temat problemu krzywdzenia dzieci w kontekście uwarunkowań kulturowych, czynników ryzyka krzywdzenia oraz symptomów u dzieci doświadczających przemocy; zaprezentowanie narzędzi i metod prowadzenia zajęć profilaktycznych z matkami cudzoziemskimi na temat wychowywania bez przemocy oraz z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską w obszarze profilaktyki krzywdzenia oraz przemocy rówieśniczej.