logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy oraz radcowscy, kuratorzy sądowi  praktykujący w obszarze prawa karnego
Termin: 24.06.2017 r., godz. 9.00-17.30.
Miejsce: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8,5 godzin.
Cele: Szkolenie ma na celu pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz jego udziału w postępowaniu karnym.