logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: pracownicy żłobków i przedszkoli (nauczyciele, wychowawcy) oraz opiekunowie Klubów Malucha, dzienni opiekunowie, nianie, zawodowo opiekujący się dziećmi do 6 roku życia.
Termin: od 22.09 do 9.12.2017 r.
Miejsce: Warszawa, Saska Kępa.
Koszt: od 1300zł netto (szczegóły poniżej).
Czas trwania: 64 godziny zajęć w formie czterech zjazdów 2-dniowych (piątek-sobota) w godz. 9:00-16:00.
Cele: zwiększenie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i zachowań dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia oraz roli opiekuna i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z zachowaniami czy przeżywanymi emocjami przez dzieci, a także zdobycie praktycznych umiejętności związanych z pomocą rodzinie i dziecku w sytuacji rozstania z rodzicem, radzenia sobie z emocjami, stawiania granic, współpracy z dzieckiem, motywowania jego do działania, nagradzania i uczenia ponoszenia konsekwencji za postępowanie.